Kontakt

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

ECHIM – kontaktná osoba pre SR

 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta | Ústav verejného zdravotníctva | Odd. sociálnej medicíny

Inštitút pre postgraduálne vzdelávanie KISH

Tr SNP 1, 040 11 Košice

iveta.rajnicova@upjs.sk 

+421 55 234 3394  |  +421 905 757 261

sekretariát: +421 55 234 3393 | martina.sukenikova@upjs.sk

www.upjs.sk | www.kish.upjs.sk

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa