Národný tím

Slovenský národný implementačný tím (NIT) je tvorený skupinou odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, zdravotníckej štatistiky, monitorovania zdravotného stavu obyvateľov a výskumu, ktorí sú reprezentantmi štátnych organizácií,  mimovládnych organizácií, samospráv a akademických pracovísk.

 

§          Iveta Rajničová-Nagyová, PhD, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 
ECHIM - kontaktná osoba  pre SR od novembra 2011

§          Gabriela Haasová, Mgr, Štatistický úrad SR

§          Zuzana Katreniaková, MUDr, PhD, SAVEZ – Slovenská asociácia verejného zdravia

§          Jana Kollarová, MUDr, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice

§          Katarína Rosičová, Mgr,  Košický samosprávny kraj, Košice

§          Darina Sedláková, MUDr, MPH, Kancelária WHO na Slovensku

 

 

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa