Linky

 

Užitočné linky

§          hlavná stránka projektu ECHIM JA - European Community Health Indicators Monitoring

§          web zdravotných indikátorov ECH I- European Community Health Indicators

§          interface Európskej komisie pre informácie o zdravotných indikátoroch - HEIDI WIKI
(HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface)

§          ukážka prezentácie dát – HEIDI data tool – Európska komisia, DG SANCO

Národné ECHIM web-stránky

§          Česká republika

§          Litva

 

Info o projekte ECHIM v členkých štátoch EÚ

§          Rumunsko

 

 

 

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa